AB, üye bir ülkeye ilk kez cezai işlem başlattı: Macaristan’a mali yardımlar kesilebilir


  • Tarık Demirkan
  • Budapeşte

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den bir görüntü

Kaynak, EPA

Fotoğraf altı yazısı,

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’den bir görüntü

Avrupa Birliği (AB) mali yardımların kesilmesine neden olabilecek cezai işlemlerin başlatıldığını Çarşamba günü Budapeşte’ye resmen bildirdi.

Bu girişim AB tarihinde bir milat, çünkü daha önce hiçbir üye ülkeye karşı AB resmi kurumları tarafından böylesi bir cezai işlem başlatılmadı.

AB mevzuatına göre bu tür cezai işlemler, “hukuk devleti kuralları gerektiği gibi işletilmeyen” üye ülkelere karşı gündeme getirilebiliyor.

Macaristan’a karşı yöneltilen suçlamalar öncelikle AB tarafından verilen mali yardımların suiistimal edildiği iddialarını kapsıyor: Bunlar arasında ülkede uygulanan ihale sisteminin yolsuzluklara açık olması, AB fonlarının dağıtımının takip edilememesi, mali denetimlerin yetersiz kalması, yolsuzluk iddialarının kovuşturulmaması ve yardımların dağıtılmasında devlet denetiminin göstermelik olması gibi gerekçeler sıralanıyor.Kaynak : https://www.bbc.co.uk/turkce/haberler-dunya-61251895?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Yorum yapın